Ödeme İlk Ödeme Tarihi Son Ödeme Tarihi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi 1 Aralık 2011 2 Ocak 2012
2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki 1 Aralık 2011 2 Ocak 2012
Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Aralık 2011 2 Ocak 2012
Kasım 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Aralık 2011 2 Ocak 2012
Kasım 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2011 2 Ocak 2012
16-31 Aralık 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 10 Ocak 2012
16-31 Aralık 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Ocak 2012 10 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 16 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 16 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 16 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 16 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 16 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Ocak 2012 16 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 20 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Ocak 2012 23 Ocak 2012
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Ocak 2012 23 Ocak 2012
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Ocak 2012 23 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Ocak 2012 23 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Ocak 2012 24 Ocak 2012
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Ocak 2012 24 Ocak 2012
1-15 Ocak 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Ocak 2012 24 Ocak 2012
1-15 Ocak 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16 Ocak 2012 25 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Ocak 2012 26 Ocak 2012
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Ocak 2012 26 Ocak 2012
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Ocak 2012 26 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Ocak 2012 26 Ocak 2012
Ekim-Kasım-Aralık 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Ocak 2012 26 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Ocak 2012 26 Ocak 2012
2012 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi 1 Ocak 2012 31 Ocak 2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi 1 Aralık 2011 31 Ocak 2012
Yıllık Harçların Ödemesi 1 Ocak 2012 31 Ocak 2012
2011 Yılında Kullanılan Defterlerin 2012 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik 1 Ocak 2012 31 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Ocak 2012 31 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Ocak 2012 31 Ocak 2012
Aralık 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ocak 2012 31 Ocak 2012
16-31 Ocak 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Şubat 2012 9 Şubat 2012
16-31 Ocak 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 10 Şubat 2012
2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 1 Şubat 2012 14 Şubat 2012
2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı 1 Şubat 2012 14 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 15 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 15 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 15 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 15 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 15 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Şubat 2012 15 Şubat 2012
2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Şubat 2012 17 Şubat 2012
2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Şubat 2012 17 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 20 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Şubat 2012 23 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Şubat 2012 23 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Şubat 2012 24 Şubat 2012
1-15 Şubat 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Şubat 2012 24 Şubat 2012
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2011 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı 1 Şubat 2012 27 Şubat 2012
1-15 Şubat 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16 Şubat 2012 27 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Şubat 2012 27 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Şubat 2012 27 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Şubat 2012 27 Şubat 2012
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi 1 Şubat 2012 29 Şubat 2012
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi 1 Şubat 2012 29 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Şubat 2012 29 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Şubat 2012 29 Şubat 2012
Ocak 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Şubat 2012 29 Şubat 2012
16-29 Şubat 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Mart 2012 9 Mart 2012
16-29 Şubat 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 12 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 15 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 15 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 15 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 15 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 15 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Mart 2012 15 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 20 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Mart 2012 23 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Mart 2012 23 Mart 2012
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi 1 Mart 2012 26 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 26 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Mart 2012 26 Mart 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Mart 2012 26 Mart 2012
1-15 Mart 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 16 Mart 2012 26 Mart 2012
1-15 Mart 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Mart 2012 26 Mart 2012
2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1 Mart 2012 29 Mart 2012
2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi 1 Mart 2012 2 Nisan 2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi 1 Şubat 2012 2 Nisan 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Mart 2012 2 Nisan 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Mart 2012 2 Nisan 2012
Şubat 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mart 2012 2 Nisan 2012
2011 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi 1 Mart 2012 10 Nisan 2012
16-31 Mart 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 10 Nisan 2012
16-31 Mart 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Nisan 2012 10 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 16 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 16 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 16 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 16 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 16 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Nisan 2012 16 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 20 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Nisan 2012 24 Nisan 2012
Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Nisan 2012 24 Nisan 2012
Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Nisan 2012 24 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Nisan 2012 24 Nisan 2012
Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Nisan 2012 24 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Nisan 2012 24 Nisan 2012
2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi 1 Nisan 2012 25 Nisan 2012
1-15 Nisan 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16 Nisan 2012 25 Nisan 2012
1-15 Nisan 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Nisan 2012 25 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Nisan 2012 26 Nisan 2012
Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Nisan 2012 26 Nisan 2012
Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Nisan 2012 26 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Nisan 2012 26 Nisan 2012
Ocak-Şubat-Mart 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Nisan 2012 26 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Nisan 2012 26 Nisan 2012
2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi 1 Nisan 2012 30 Nisan 2012
2011 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi 1 Nisan 2012 30 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Nisan 2012 30 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Nisan 2012 30 Nisan 2012
Mart 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Nisan 2012 30 Nisan 2012
16-30 Nisan 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 10 Mayıs 2012
16-30 Nisan 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Mayıs 2012 10 Mayıs 2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 1 Mayıs 2012 14 Mayıs 2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı 1 Mayıs 2012 14 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 15 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 15 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 15 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 15 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 15 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 15 Mayıs 2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Mayıs 2012 17 Mayıs 2012
2012 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Mayıs 2012 17 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 21 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Mayıs 2012 23 Mayıs 2012
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı 1 Mayıs 2012 23 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Mayıs 2012 23 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Mayıs 2012 24 Mayıs 2012
1-15 Mayıs 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Mayıs 2012 24 Mayıs 2012
1-15 Mayıs 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 16 Mayıs 2012 25 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Mayıs 2012 28 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Mayıs 2012 28 Mayıs 2012
GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi 1 Mayıs 2012 28 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Mayıs 2012 28 Mayıs 2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi 1 Nisan 2012 31 Mayıs 2012
Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi 1 Mayıs 2012 31 Mayıs 2012
2012 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi 1 Mart 2012 31 Mayıs 2012
Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması 1 Mayıs 2012 31 Mayıs 2012
2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi 1 Mart 2012 31 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Mayıs 2012 31 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Mayıs 2012 31 Mayıs 2012
Nisan 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Mayıs 2012 31 Mayıs 2012
16-31 Mayıs 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 11 Haziran 2012
16-31 Mayıs 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Haziran 2012 11 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Haziran 2012 15 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 20 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Haziran 2012 25 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Haziran 2012 25 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Haziran 2012 25 Haziran 2012
1-15 Haziran 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16 Haziran 2012 25 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Haziran 2012 26 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Haziran 2012 26 Haziran 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Haziran 2012 26 Haziran 2012
1-15 Haziran 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Haziran 2012 26 Haziran 2012
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1 Haziran 2012 2 Temmuz 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Haziran 2012 2 Temmuz 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Haziran 2012 2 Temmuz 2012
Mayıs 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Haziran 2012 2 Temmuz 2012
16-30 Haziran 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Temmuz 2012 10 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Temmuz 2012 16 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Temmuz 2012 20 Temmuz 2012
1-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Temmuz 2012 24 Temmuz 2012
16-30 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
1-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı 16 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı 1 Temmuz 2012 27 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
16-30 Haziran 2012 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi 1 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
1-15 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi 16 Temmuz 2012 30 Temmuz 2012
2011 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1 Temmuz 2012 31 Temmuz 2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi 1 Haziran 2012 31 Temmuz 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Temmuz 2012 31 Temmuz 2012
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1 Temmuz 2012 2 Ağustos 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Temmuz 2012 3 Ağustos 2012
Haziran 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Temmuz 2012 3 Ağustos 2012
16-31 Temmuz 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Ağustos 2012 9 Ağustos 2012
16-31 Temmuz 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 10 Ağustos 2012
2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 1 Ağustos 2012 14 Ağustos 2012
2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı 1 Ağustos 2012 14 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 15 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 15 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 15 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 15 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 15 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 15 Ağustos 2012
2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Ağustos 2012 17 Ağustos 2012
2012 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Ağustos 2012 17 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Ağustos 2012 23 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Ağustos 2012 23 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Ağustos 2012 24 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Ağustos 2012 27 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Ağustos 2012 27 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Ağustos 2012 27 Ağustos 2012
1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 16 Ağustos 2012 27 Ağustos 2012
1-15 Ağustos 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Ağustos 2012 28 Ağustos 2012
Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1 Ağustos 2012 31 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Ağustos 2012 31 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Ağustos 2012 31 Ağustos 2012
Temmuz 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ağustos 2012 31 Ağustos 2012
16-31 Ağustos 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 10 Eylül 2012
16-31 Ağustos 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Eylül 2012 11 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 17 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 17 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 17 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 17 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 17 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Eylül 2012 17 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 20 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Eylül 2012 24 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Eylül 2012 24 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Eylül 2012 24 Eylül 2012
1-15 Eylül 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16 Eylül 2012 25 Eylül 2012
1-15 Eylül 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Eylül 2012 25 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Eylül 2012 26 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Eylül 2012 26 Eylül 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Eylül 2012 26 Eylül 2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi 1 Ağustos 2012 1 Ekim 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Eylül 2012 1 Ekim 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Eylül 2012 1 Ekim 2012
Ağustos 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Eylül 2012 1 Ekim 2012
16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Ekim 2012 9 Ekim 2012
16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 10 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 15 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 15 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 15 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 15 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 15 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Ekim 2012 15 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 22 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Ekim 2012 23 Ekim 2012
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Ekim 2012 23 Ekim 2012
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Ekim 2012 23 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Ekim 2012 23 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Ekim 2012 24 Ekim 2012
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Ekim 2012 24 Ekim 2012
1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Ekim 2012 24 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Ekim 2012 30 Ekim 2012
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 1 Ekim 2012 30 Ekim 2012
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Ekim 2012 30 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Ekim 2012 30 Ekim 2012
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Ekim 2012 30 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Ekim 2012 30 Ekim 2012
1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 16 Ekim 2012 30 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Ekim 2012 31 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Ekim 2012 31 Ekim 2012
Eylül 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Ekim 2012 31 Ekim 2012
16-31 Ekim 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Kasım 2012 9 Kasım 2012
16-31 Ekim 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 12 Kasım 2012
2012 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı 1 Kasım 2012 14 Kasım 2012
2012 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı 1 Kasım 2012 14 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 15 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 15 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 15 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 15 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 15 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Kasım 2012 15 Kasım 2012
2012 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Kasım 2012 19 Kasım 2012
2012 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 1 Kasım 2012 19 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 20 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Kasım 2012 23 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Kasım 2012 23 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 26 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Kasım 2012 26 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Kasım 2012 26 Kasım 2012
1-15 Kasım 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 16 Kasım 2012 26 Kasım 2012
1-15 Kasım 2012 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Kasım 2012 26 Kasım 2012
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi 1 Ekim 2012 30 Kasım 2012
Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
2012 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
2012 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
Ekim 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Kasım 2012 30 Kasım 2012
16-30 Kasım 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 10 Aralık 2012
16-30 Kasım 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 1 Aralık 2012 11 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 17 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 17 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 17 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 17 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 17 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 1 Aralık 2012 17 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 20 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı 1 Aralık 2012 24 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı 1 Aralık 2012 24 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 1 Aralık 2012 24 Aralık 2012
1-15 Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 16 Aralık 2012 25 Aralık 2012
1-15 Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi 16 Aralık 2012 25 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 1 Aralık 2012 26 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 1 Aralık 2012 26 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 1 Aralık 2012 26 Aralık 2012
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi 1 Aralık 2012 31 Aralık 2012
2013 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki 1 Aralık 2012 31 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1 Aralık 2012 31 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1 Aralık 2012 31 Aralık 2012
Kasım 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1 Aralık 2012 31 Aralık 2012
Takvim görünümü yüklenirken bir hata oluştu.